Verloop van de therapie

Na aanmelding door de ouders volgt een intakegesprek naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst. Ouders geven aan welke kijk zij op hun kind hebben.

Vervolgens komt het kind iedere week een uur naar mij toe en krijg ik
meer zicht op de innerlijke belevingswereld van het kind. Het kind geeft zelf aan wat hij wil doen. Zo zijn er veel speelmaterialen – knuffels, spelletjes, teken/schilder/knutselspullen en verkleedkleren – om mee te spelen.

Na de 5e sessie stel ik een procesplan op en bespreek dit met de ouders. Daarna wordt de therapie vervolgd. Na iedere vijf sessies vindt een oudergesprek plaats. De meeste kinderen hebben tussen de 10 en 15 sessies nodig om zich beter te voelen. Aan het einde van de therapie volgt een afrondend gesprek met de ouders.